درباره ما

آفرینش مجتمع آموزشی المهدی(عج)
به دست بزرگ مرد پهنه ­ی دانش و ادب،او که چهل و اندی سال از عمر 65 ساله خود را وقف تعلیم و تربیت نونهالان عرصه­ ی علم و انسانیت کرد.
او که در تمامی دوره­ های آموزشی مناطق شهر تهران و مراکز فرهنگی کشور ایفاگر وظیفه ­ی
آموزش و پرورش بود.او که در پیشگاه خدا متعلم بود و برای خلق خدا معلم و فضیلت معلم بودن را احیا کرد .

استاد سیّداسماعیل رجایی :

«اگر علم برای زندگی نباشد،هیچ ارزشی ندارد.»

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید